2025 ОНЫ АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ЗҮРХНИЙ НИЙГЭМЛЭГИЙН СИНГАПУРЫН ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАГДЛАА.

2025 оны Ази, номхон далайн зүрхний нийгэмлэгийн Сингапурын тэтгэлэг зарлагдлаа.

Хүсэлт гаргагч:

  • Зүрхний эмч
  • Зүрх судасны мэс заслын эмч
  • Зүрхний мэдээгүйжүүлэг болон Перфузиологич байх
  • Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэгийн гишүүн байх
  • Тэтгэлэг үргэлжлэх хугацаа: 1 жил

Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 12 сарын 31-ны өдрийг хүртэл

2025 ОНЫ ЯПОН УЛСЫН ЗҮРХНИЙ НИЙГЭМЛЭГИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ЗҮРХНИЙ НИЙГЭМЛЭГИЙН ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАГДЛАА.

2025 оны Япон улсын зүрхний нийгэмлэгийн дэмжлэгтэй Ази, номхон далайн зүрхний нийгэмлэгийн тэтгэлэг зарлагдлаа.

Хүсэлт гаргагч:

– Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэгийн гишүүн байх

– Тэтгэлэг үргэлжлэх хугацаа: 1 жил

Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 11 сарын 29-ны өдрийг хүртэл

Доорх холбоосоор дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

https://www.j-circ.or.jp/english/international/study/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1TrM01gnrIS5UKhQ9Dpud-ztue7D_pVSWSKllbr_CJBOHHd_q5Q1fz0mQ_aem_Ab3HGn77owiqv4zotzarRayNVnuHGy7NrkWrnnEKMcC0T_lziy4-cUPZDoSQTxjlwH8SkO6yQH2nIQ8qRuh7h0E9