Skip to content

Зүрх судасны үндэсний конференци 2022.09.23 - 09.25

Хөтөлбөр

2022.09.23 Баасан гараг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
11:00
Бүртгэл

Хурлын 1-р хэсэг 
Судсан дотуурх мэс засал
Хурлын модератор: З.Лхагвасүрэн, АУ-ы доктор, Судсан дотуурх оношилгоо эмчилгээний
төвийн зөвлөх эмч, УГТЭ
Ц.Батзаяа, АУ-ы магистр, Зүрхний шигдээсийн тасгийн эрхлэгч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
11:20
Орхон аймагт титэм судсан дотуурх ажилбар нэвтрэхэд тулгарч буй бэрхшээл ба давуу тал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Д.Эрдэмбилэг, АУ-ы магистр, Орхон аймгийн бүсийн оношилгооны төв
11:40
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвүүдэд судсан дотуурх эмчилгээг хөгжүүлэх боломж (Асуулт & Хариулт 10 мин)
З.Лхагвасүрэн, АУ-ы доктор, Судсан дотуурх оношилгоо эмчилгээний төвийн зөвлөх эмч, УГТЭ
12:00
Зүрхний шигдээстэй олон судасны эмгэг бүхий эмчлүүлэгчдийн ТСДЭ-ний дараах урт хугацааны тавиланд эмнэлэгт хэвтэх үеийн зүрхний гаралтай шокийн үзүүлэх нөлөө (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Г.Мижидсүрэн, АУ-ы магистр, Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, УГТЭ
12:20
Гол судасны баллон шахуурга (IABP) дэмжлэгтэй, титмийн хэт авиан хяналттай (IVUS) өндөр эрсдэлтэй судсан дотуурх эмчилгээг (CHIP) нэвтрүүлсэн нь (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Х.Батмягмар, АУ-ы доктор, Интермед эмнэлгийн зүрх судасны тасгийн эрхлэгч, УНТЭ-ийн Зүрхний төвийн зөвлөх эмч
12:40
Зүрхний мэс заслын бэлтгэлд уушгиний артерийн судасны эсэргүүцэл тодорхойлох нь (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Нандинцэцэг, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
13:00
Бүлэнт бөглөрлийн шалтгаант уушгины артерийн архаг даралт ихсэлт (CTEPH) (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Benoît Gerardin, Hospital Marie Lannelongue, France
13:25
Интервеншнал кардиологийн салбарын хүйсийн ялгаатай байдал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ц.Пунсалдулам, Зүрх судасны үндэсний төв
13:45
Ангиографийн аппаратын ашиглалт, рентген цацрагийн нөлөө, түүнийг бууруулах арга зам (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Э.Дамдинжав, УНТЭ-ийн техникийн алба

2022.09.23 Баасан гараг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
14:00
Удиртгал

Хурлын 2-р хэсэг 
Зүрх судасны мэс засал
Хурлын модератор: Д.Цэгээнжав, АШУ-ы доктор, Зүрх судасны мэс заслын эмч
Ч.Төвжаргал, АУ-ы доктор, Зүрх судасны мэс заслын тасгийн эрхлэгч

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
14:30
Гол судасны цочмог хуулралд авах арга хэмжээ (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Byung Chul Chang., MD, PhD, Cha Bundang medical center
14:55
Гол судасны хавхлага хадгалах мэс засал эмчилгээний техник (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Dr.Charpentier A. INCCI
15:20
Ховдол тосгуурын нэгдсэн сувгийг бүрэн зассан үр дүн (Асуулт & Хариулт 10 мин)
В.Ганбат, Зүрхний мэс заслын тасгийн их эмч, УГТЭ
15:40
Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн улмаас УАД хүнд зэргээр ихэссэн тохиолдолд үе шаттай мэс заслын аргаар эмчлэх нь (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Ц.Буянтөгс, Зүрхний мэс заслын тасгийн их эмч, Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг
16:00
Тосгуурын хүрцээр митрал хавхлага сольсон тохиолдол хэлэлцүүлэг (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Хашчулуун, ЗМЗТ-ийн их эмч,Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг
16:20
Цусны зохиомол эргэлтийн гүн хөргөлтийн нөхцөлд цусны эргэлтийг зогсоож тархины сонголмол перфузийн дор гол судасны мэс засал эмчилгээг нэвтрүүлсэн нь (Асуулт & Хариулт 10 мин)
С.Нямсүрэн, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
16:40
Гол судасны В хэлбэрийн хуулралын үед гибрид мэс заслын аргаар гол судасны нум, цээжний гол судсанд стент тавих мэс засал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Р.Энхдорж, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
17:00
Зүүн титмийн багана артерийн эмгэгийн үеийн титмийн залгалтын онцлог (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Р.Энхдорж, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
17:20
Халдварт эндокардитийн мэс засал эмчилгээний туршлагаас (Асуулт & Хариулт 10 мин)
С.Наранбаатар, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
17:40
Доод мөчдийн варикозыг Монгол улсад судсан дотуурх богино долгионоор түлсэн үр дүн (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ч.Мандахнар, Зүрх судасны мэс заслын нэгж, УНТЭ

2022.09.24 Бямба гараг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
09:30
Бүртгэл

Хурлын 3-р хэсэг
Сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн оролцоо
Хурлын модератор: О.Батгэрэл, АУ-ы доктор, ЭШСХА эрхэлсэн дэд захирал, УГТЭ
Н.Баасанжаргал, Сувилахуйн албаны арга зүйч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
10:00
Зүрхний шигдээсийн тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл зүйн онцлог байдал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Л.Лувсандолгор, ЗШТ-ийн сувилагч, УГТЭ
10:20
Зүрхний цочмог шигдээстэй эмчлүүлэгчид хийгдэх сувилгааны онцлог (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ч.Баасанжав, ЗШТ-ийн ахлах сувилагч, УГТЭ
10:40
Хавхлагын эмгэгийн үе дэх цус шингэлэх эмчилгээний хяналт, сувилагчийн оролцоо (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Д.Отгонтуяа, ЗСТ-ийн ахлах сувилагч, УГТЭ
11:00
Зүрхний дутагдлын үеийн шингэний хяналт: Эмчилгээнд үзүүлэх нөлөө (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Г.Банзрагч, ЗСТ-ийн сувилагч, УГТЭ
11:20
Зүрхний нээлттэй мэс заслын дараах эрчимт эмчилгээний уушиг тэлэгчийн гүйцэтгэл болон хүчилтөрөгчийн нөлөөлөл (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ч.Янжиндулам, ЗМЗТ-ийн сувилагч, УГТЭ
11:40
Зүрхний нээлттэй мэс заслын дараах эрчимт эмчилгээд байх хугацааг багасгахад сувилагч нарын үүрэг оролцоо (Асуулт & Хариулт 10 мин)
П.Ившинноров, ЗМЗТ-ийн ахлах сувилагч, УГТЭ
12:00
Зүрх судасны сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиг хандлага (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Н.Баасанжаргал, Сувилахуйн албаны арга зүйч, УГТЭ
12:20
Коронавирусийн халдвар авсан зүрхний шигдээстэй үйлчлүүлэгчийн сэргээн засах эмчилгээний тохиолдол (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Лхагвадорж, Сэргээн засах төвийн хөдөлгөөн засалч, УГТЭ