Skip to content

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Зүрх судасны чиглэлээр ажилладаг болон цаашид энэ салбарыг сонирхон ажиллах өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой хэн бүхний өмнө нээлттэй бөгөөд дараах боломжуудыг олгож байна.

  • Зүрх судасны салбарт шинээр нэвтэрч хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг цаг алдалгүй авах
  • Зүрх судасны үндэсний конференц, өвлийн семинар болон бусад вебинар сургалтуудад гишүүний хөнгөлөлт эдлэх
  • Олон улсын хурал цуглааны талаарх мэдээллүүдийг цаг алдалгүй авах боломжтой
  • Зөвхөн нийгэмлэгийн гишүүд өмнөх жилүүдийн дотоодын хурал конференцийн бичлэгүүдийг үзэх боломжтой

Удирдамж

Whatever your area of expertise or place of work, you can access more. More science, more networking, more education

Өмнөх хурлын бичлэг үзэх

Whatever your area of expertise or place of work, you can access more. More science, more networking, more education

Удахгүй болох арга хэмжээ

Зүрх судасны үндэсний конференц 2022

Мэдлэг боловсрол

Find a selection of educational products, including webinars, online courses, clinical cases and resources designed to help diversify your CME Activities online.

Дэлхийн зүрхний өдөр
Дэлгэрэнгүй
Зүрх судасны үндэсний конференц бүртгэл эхэллээ
Монголын Зүрх Судасны Эмч Нарын Нийгэмлэг  болон УГТЭ-н Зүрх судасны үндэсний төвийн жил бүр хамтран зохион байгуулдаг “Зүрх судасны үндэсний
Дэлгэрэнгүй

Гишүүнээр бүртгүүлэх

Зүрх судасны чиглэлээр ажилладаг болон цаашид энэ салбарыг сонирхон ажиллах өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой хэн бүхний өмнө нээлттэй бөгөөд дараах боломжуудыг олгож байна.