Skip to content
ESC Congress 2024 хуралд оролцох 25 эмчийг бүртгэлийн хураамжаас чөлөөлнө.

ESC Congress 2024 хуралд оролцох 25 эмчийг бүртгэлийн хураамжаас чөлөөлнө.

Европын Зүрхний Нийгэмлэгээс жил бүр зохион байгуулдаг ESC Congress хурал нь зүрх судасны чиглэлээр ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн дунд…

Мэдээ, мэдээлэл

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Зүрх судасны чиглэлээр ажилладаг болон цаашид энэ салбарыг сонирхон ажиллах өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой хэн бүхний өмнө нээлттэй бөгөөд дараах боломжуудыг олгож байна.

Удирдамж

Whatever your area of expertise or place of work, you can access more. More science, more networking, more education.

Өмнөх хурлын бичлэг үзэх

Whatever your area of expertise or place of work, you can access more. More science, more networking, more education

Удахгүй болох арга хэмжээ

Зүрх судасны үндэсний конференц

Мэдлэг боловсрол

Find a selection of educational products, including webinars, online courses, clinical cases and resources designed to help diversify your CME Activities onlineв
Find a selection of educational products, including webinars, online courses, clinical cases and resources designed to help diversify your CME Activities onlineв

Гишүүнээр бүртгүүлэх

Зүрх судасны чиглэлээр ажилладаг болон цаашид энэ салбарыг сонирхон ажиллах өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой хэн бүхний өмнө нээлттэй бөгөөд дараах боломжуудыг олгож байна.