Титэм судасны эмгэгийн симпозиумын бүртгэл эхэллээ.

Ази болон Европын зүрх судасны салбарын алдарт экспертүүд өөрсдийн мэдлэг, ур чадвар, туршлагаас хуваалцхаас гадна титэм судасны эмгэгийн сүүлийн үеийн ололт, шинэчлэлт болон нотолгоонд суурилсан анагаах ухааны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл, цаашдын чиг хандлагын талаар хэлэлцүүлэг өрнөх симпозиум Монгол улсад зохион байгуулагдах гэж байна.
Хурлын илтгэгчид:
📌 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐀𝐍 𝐖𝐄𝐈 𝐂𝐇𝐈𝐄𝐇 – 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐚𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐀𝐏𝐒𝐈𝐂 (𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲) 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐒𝐂𝐏 (𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐯𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐚𝐩𝐲).
📌 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑 𝐊𝐎𝐉𝐈 𝐇𝐀𝐒𝐄𝐆𝐀𝐖𝐀 – 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫, 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡, 𝐊𝐲𝐨𝐭𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫
📌 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑 𝐀𝐑𝐍𝐀𝐔𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐏𝐄𝐍𝐓𝐈𝐄𝐑 – 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐈𝐍𝐂𝐂𝐈/ 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐜 𝐀𝐧𝐝 𝐃𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞/
📌 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑 𝐒𝐓𝐄𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐀𝐂𝐇𝐄𝐍𝐁𝐀𝐂𝐇 – 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐢𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 (𝐄𝐒𝐂)
Хугацаа: 𝟐𝟎𝟐𝟑 оны 𝟔-р сарын 𝟐𝟒-𝟐𝟓 /Бямба, Ням гараг/.
Төлбөр: 200,000₮ /Нийгэмлэгийн гишүүдэд 50%-ийн хөнгөлөлттэй/
Монголын зүрхний эмч нарын нийгэмлэгийн төлбөр авах данс:  Голомт банк 1801141629. 
Байршил: УГТЭ-ийн хурлын заал
 
Бүртгэлийн хэсэг:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *