Skip to content

2023.02.12 Ням гараг

Хурлын 4-р хэсэг 
ТИТЭМ СУДАСНЫ ЭМГЭГ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
08:00
Өглөөний цай
09:00
Титмийн архаг хам шинжийн реваскуляризацТитмийн архаг хам шинжийн реваскуляризац
Г.Мөнхтулга ЗШТ, ШУГТЭ
09:15
Титмийн цочмог хам шинж
Л.Бямбацогт ЗШТ, ШУГТЭ
09:30
Bypass-н дараах эмчилгээний асуудал
Р.Энхдорж ЗМЗТ, ШУГТЭ
09:45
Гүн хавцал ба эмнэлзүйн анзааргагүй алдаанууд
Ц.Батзаяа ЗШТ, ШУГТЭ
10:00
Асуулт/Хариулт
10:20
Спонсор байгууллагын лекц- Небилет
Баясгалан

Хурлын 5-р хэсэг
ЗҮРХНИЙ ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
10:35
Зүрхний төрөлхийн гажгийн цус хөдлөл зүй
Н.Баярмаа ЗМЗТ, ШУГТЭ
10:50
Зүрхний хөх гажгийн үеийн зүрхний хэт авиан оношилгоо
Э.Наранцацралт, ЭХЭМҮТ
11:05
Монголд эмчлүүлэх боломжгүй өвчний жагсаалтыг хэрхэн цөөлөв?
В.Ганбат ЗМЗТ, ШУГТЭ
11:20
Гүн хавцал ба эмнэлзүйн анзааргагүй алдаанууд
Б.Нандинцэцэг ЗСТ, ШУГТЭ
11:35
Асуулт/Хариулт

Хурлын 6-р хэсэг
ЗҮРХНИЙ ХЭМ АЛДАГДАЛ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
13:40
Ховдлын дээрхи хэм алдагдал
Е.Досжан ЗХСТ, ШУГТЭ
13:55
Ховдлын хэм алдагдал
Д.Батнаран ЗХСТ, ШУГТЭ
14:10
Гүн хавцал ба эмнэлзүйн анзааргагүй алдаанууд
Х.Мөнгөн-Өлзий ЗХСТ, ШУГТЭ
14:25
Асуулт/Хариулт
14:45
Спонсор байгууллагын лекц – Abbott
15:00
Хаалтын үйл ажиллагаа
Д.Мөнгөнчимэг ЗСҮТ-н дарга
16:00
Дуган хад амралт цогцолбороос хөдлөх
18:00
Улаанбаатар хотод буцаж ирэх