Skip to content

2024.02.25 Ням гараг

Хурлын 4-р хэсэг 
Хэм алдагдал

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
09:00
Зүрхний гэнэтийн үхэл
Ц.Саруул, УГТЭ
09:20
Тосгуурын жирвэгнээгийн оношилгоо эмчилгээний удирдамжуудад гарсан өөрчлөлт
Д.Батнаран, УГТЭ
09:40
Асуулт/Хариулт
09:50
Монгол хүн амын дундах тархины эдийн цус харвалтын шалтгааны судалгаа: Антикоагулянтын менежмент
С.Дэмбэрэлдорж, УГТЭ
10:10
Тосгуурын жирвэгнээ ба чимээгүй тархины шигдээсийн хамаарлын талаар зүрхний эмчийн мэдвэл зохих асуудлууд
Н.Лхамцоо, УГТЭ
10:30
Асуулт/Хариулт
10:40
Спонсор байгууллагын лекц
10:50
Цайны завсарлага

Хурлын 5-р хэсэг
Зүрхний хавхлагын эмгэг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
11:20
ESC удирдамж: Эндокардит
Д.Еркежан УГТЭ
11:40
Аортын хавхлагын судсан дотуур солих эмчилгээний үеийн олон талт дүрслэл
Л.Аръяасүрэн УГТЭ
12:00
Асуулт/Хариулт
12:10
Гол судасны хавхлагын дутагдлын оношилгоо, эмчилгээний заавар; Гол судасны хавхлагын нарийслын оношилгоо, эмчилгээний заавар
О.Мөнхсувд, УГТЭ
12:30
Хоёр хавтаст хавхлагын дутагдал, оношилгоо, мэс заслын эмчилгээний заавар; Хоёр хавтаст хавхлагын нарийсал, оношилгоо, мэс заслын эмчилгээний заавар
Ч.Төвжаргал УГТЭ
12:40
Асуулт/Хариулт
12:50
Спонсор лекц
13:10
Хоолны завсарлага

Хурлын 6-р хэсэг
Зүрхний төрөлхийн гажиг, зүрхний мэс засал

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
13:30
Төрөлхийн гажгийн зүрхний хэт авиан оношилгоо
Н.Баярмаа, УГТЭ
13:50
PFO-г судсан дотуур шүхрээр бөглөх нь
Б.Батболд, УХТЭ
14:00
Асуулт/Хариулт
14:10
Аортын диссекцийн үед өвчтөн тээвэрлэх менежмент
С.Нямсүрэн, УГТЭ
14:30
Монгол улсын зүрхний төрөлхийн гажгийн эмнэлзүйн зааврууд 2024
В.Ганбат, УГТЭ
14:40
Асуулт/Хариулт

Хурлын 7-р хэсэг
Титэм судасны эмгэг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
15:00
Титэм судасны физиолог үнэлгээ: Хэв авиан оношилгоо IVUS and QFR
Х.Батмягмар, Интермед эмнэлэг
15:20
Титмийн тогтворгүй товруу оношилгооны аргачлал
Г.Мижидсүрэн, УГТЭ
15:40
Асуулт/Хариулт
15:50
Ишемийн кардиомиопатийн титмийн цусан хангамжийг эргэн сэргээх менежмент
Г.Мөнхтулга, УГТЭ
16:10
Титэм судас нөхөн сэргээх мэс заслын менежмент
Р.Энхдорж, УГТЭР.Энхдорж, УГТЭ
16:30
ESC удирдамж: Титмийн цочмог хам шинж
Л.Эрдэнэхүү, УХТЭ
16:50
Асуулт/Хариулт
17:00
Хаалтын үйл ажиллагаа
Х.Мөнгөн-Өлзий, УГТЭ