Skip to content

2022.09.23 Баасан гараг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
08:30
Бүртгэл
09:00
Нээлтийн үйл ажиллагаа
Ц.Төмөр-Очир АУ-ы доктор, УГТЭ-ийн дарга
Нээлтийн үйл ажиллагаа
Д.Мөнгөнчимэг FESC, FJCS, МЗСЭНН-н тэргүүн, ЗСҮТ-ийн дарга.
09:05
Зүрх судасны үндэсний конференц 2022 та бүхэнд юу бэлдсэн бэ?
Д.Батнаран АУ-ы доктор, ЗСҮК 2022-н зохион байгуулах багийн ахлагч, УГТЭ
09:10
Бид Монголд титэм судасны эмгэгийг бууруулж, ЗС-ы эрүүл мэндийг дэмжих жишиг хүн амыг бий болгож болох уу?
Jagat Narula PhD, Mount Sinai, NY, USA, JACC Executive Editor

Хурлын 1-р хэсэг 
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын модератор: О.Батгэрэл АУ-ы доктор, ЭШСХА эрхэлсэн дэд захирал, УГТЭ
Д.Батнаран АУ-ы доктор, ЗСҮК 2022-н зохион байгуулах багийн ахлагч, Зүрхний хэм судлалын төвийн их эмч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
09:35
ЗСӨ-с урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн НЭМ-н сүүлийн үеийн арга хэмжээ болон ирээдүйн чиг хандлага (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Д.Баярболд, ЭМЯ-ны Нийтийн эрүүл мэндийн газрын дарга
09:55
ЗСӨ-ний урьдчилан сэргийлэлт: өнөөгийн асуудлууд, үндэсний удирдамж, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлага (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Д.Мөнгөнчимэг, FESC, FJCS, МЗСЭНН тэргүүн, ЗСҮТ-ийн дарга.
10:15
Монгол дахь ЗСӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалт ба хөдлөл зүй (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Д.Нарантуяа, АУ-ы доктор, Зүрхний шигдээсийн тасгийн зөвлөх эмч, УГТЭ
10:35
Дислипидемийн эрсдэлийг бууруулахад гарсан сүүлийн үеийн эмнэлзүйн дэвшлүүд (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Оюунтөгс, АУ-ы доктор, Дотоод шүүрэл судлалын тэнхимийн ахлах багш, АШУҮИС
10:55
Чихрийн шижин хэв шинж 2 нь зүрх судасны эмгэгийн өөрчилж болох эрсдэлт хүчин зүйл (Асуулт & Хариулт 10 мин)
С.Оргил, АУ-ы магистр, Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
11:15
Спонсор байгууллагын лекц

Хурлын 2-р хэсэг
Артерийн гипертензи
Хурлын модератор: Р.Цэвэлмаа, Монгол улсын зүрх судасны зөвлөх эмч
Ч.Гэрэлтуяа, АУ-ы магистр, Интермед эмнэлгийн зүрх судасны эмч

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
11:35
Улаанбаатар хотын хүн амын дундах артерийн гипертензийн тархалт, түүнд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлс. АГ-ийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Бурмаа, АУ-ы доктор, Зүрх судлалын тэнхимийн ахлах багш, АШУҮИС
11:55
Хяналтгүй цусны даралт ихсэлтэд хүргэж буй гол хүчин зүйлс (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ө.Цолмон, АУ-ы доктор, Монгол улсын зөвлөх эмч, Зүрх судлалын тэнхимийн эрхлэгч, АШУҮИС
12:15
ЗСӨ-с сэргийлэхэд артерийн гипертензийн менежментэд гарсан дэвшлүүд (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Koji Hasegawa., MD, PhD, Kyoto Medical Center, Japan
12:40
Артерийн гипертентензийг хиймэл оюун ухаанаар хянах, менежмент хийх ирээдүйн боломжууд (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Н.Гантуул, УГТЭ-н дотор судлалын резидент эмч, МЗСЭНН
13:00
Завсарлага

Хурлын 3-р хэсэг
Зүрхний дутагдал
Хурлын модератор: Ө.Цолмон, АУ-ы доктор, Монгол улсын зөвлөх эмч, Зүрх судлалын
тэнхимийн эрхлэгч, АШУҮИС
Л.Анхбаяр, АУ-ы магистр, Монгол улсын тэргүүлэх зэргийн эмч, УНТЭ-н Зүрхний төвийн дарга

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
13.15
Зүрхний дутагдлын эрт илрүүлэг: зүрхний дутагдлын өвчлөл тархалтыг бууруулах боломж (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Х.Чингэрэл, АУ-ы доктор, Зүрх судлалын тэнхимийн ахлах багш, АШУҮИС
13:35
Зүрхний дутагдлын бүртгэл судалгаа – Менежментийг сайжруулах үнэ цэнтэй хэрэглэгдэхүүн (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ө.Ганчимэг, АУ-ы магистр, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
13:55
Зүрхний MRI шинжилгээний ач холбогдол: Суурь шалтгааныг илрүүлэх нь (Асуулт & Хариулт 10 мин)
В.Бямбасүрэн, АУ-ы доктор, Зүрх судаллын тэнхимийн багш, АШУҮИС
14:15
Зүрхний дутагдлын хяналт: Бидэнд тулгардаг сорилтууд (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ц.Одгэрэл, АУ-ы магистр, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
14:35
Давшингуй хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдал: Бид хэрхэн менежментийг шинэ түвшинд хүргэх вэ? (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Ц.Цолмон, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
14:55
Спонсор байгууллагын лекц
15:25
Завсарлага (5 мин)

Хурлын 4-р хэсэг
Зүрхний төрөлхийн гажиг
Хурлын модератор: Ц.Дамдинсүрэн, АУ-ы магистр, Судсан дотуурх оношилгоо эмчилгээний
төвийн их эмч, УГТЭ
Б.Нандинцэцэг, АУ-ы магистр, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
15:15
Хүүхдийн зүрхний эмгэгийг ЗЦБ-т тулгуурлан илрүүлсэн нь? (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Н.Баярмаа, Хүүхдийн судсан дотуурх мэс заслын эмч, УГТЭ
15:35
Зүрхний төрөлхийн гажигтай насанд хүрэгчид зүрхний дутагдлын улмаас эмнэлэгт давтан хэвтэхэд нөлөөлдөг эрсдэлт хүчин зүйлс (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Г.Нуржанар, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
15:55
Гол судасны коарктацийн катетер ангиографийн эмчилгээний үр дүн (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ж.Бат-Ундрах, АУ-ы магистр, Зүрх судас, холбогч эдийн эмгэг судлалын тасгийн их эмч, ЭХЭМҮТ
16:15
Тосгуур хоорондын таславчийн цоорхойн оношилгоо, эмчилгээ – Marie Lannelongue эмнэлгийн туршлагаас (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Clément Batteux, MD, Hospital Marie Lannelongue, France Benoît Gerardin, Hospital Marie Lannelongue, France