Skip to content

БИДНИЙ ТУХАЙ

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Х.Мөнгөн-Өлзий

АУ-ны магистр, клиникийн профессор, Ази номхон далайн орнуудын зүрхний нийгэмлэгийн өргөмжит гишүүн (FAPSC)

Д.Мөнгөнчимэг

Клиникийн профессор, Европын зүрхний нийгэмлэгийн өргөмжит гишүүн (FESC)

Ө.Цолмон

АУ-ны доктор, профессор

Н.Байгалмаа

АУ-ны магистр, клиникийн профессор

 • Ц.Гантуяа
 • Т.Гэрэлмаа
 • Ази Номхон Далайн Орнуудын Зүрхний Нийгэмлэгийн жинхэнэ гишүүн (2016 он)
 • Европын Зүрхний Нийгэмлэгийн итгэмжлэгдсэн гишүүн (2016 он)
 • Азийн Зүрхний Нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн (2018 он)
 • Үндэсний удирдамж, стандартуудыг хөгжүүлэх, түгээх
 • Хамтарсан судалгаа хийх
 • Нарийн мэргэшлийн сургалт
 • Орон нутаг, дүүрэг, хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн зүрхний эмч нарыг
  сүлжээгээр нэгтгэж, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, түгээх
 • Зүрх судасны үндэсний конференцийг зохион байгуулах

Гишүүнээр бүртгүүлэх

Whatever your area of expertise or place of work, you can access more.
More science, more networking, more education.