Skip to content

Зүрх судасны үндэсний конференци 2022.09.23 - 09.25

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
08:30-09:00
Бүртгэл

III-р хэсэг
Сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн оролцоо
Хурлын дарга: УГТЭ-ийн сувилагч, О.Батгэрэл

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
13:20-13:40
Зүрхний шигдээсийн тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл зүйн онцлог байдал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Л.Лувсандолгор, ЗШТ-ийн сувилагч
13:40-14:00
Зүрхний цочмог шигдээстэй эмчлүүлэгчид хийгдэх сувилгааны онцлог (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ч.Баасанжав, ЗШТ-ийн ахлах сувилагч
14:00-14:20
Зүрхний дутагдлын үеийн шингэний хяналт: Эмчилгээнд үзүүлэх нөлөө (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Г.Банзрагч, ЗСТ-ийн сувилагч
14:20-14:40
Хавхлагын эмгэгийн үе дэх цус шингэлэх эмчилгээний хяналт, сувилагчийн оролцоо (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Д.Отгонтуяа, ЗСТ-ийн ахлах сувилагч
14:40-15:00
Зүрхний нээлттэй мэс заслын дараах эрчимт эмчилгээний уушиг тэлэгчийн гүйцэтгэл болон хүчилтөрөгчийн нөлөөлөл (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ч.Янжиндулам, ЗМЗТ-ийн сувилагч
15:00-15:20
Зүрхний нээлттэй мэс заслын дараах эрчимт эмчилгээд байх хугацааг багасгахад сувилагч нарын үүрэг оролцоо (Асуулт & Хариулт 10 мин)
П.Ившинноров, ЗМЗТ-ийн ахлах сувилагч, УГТЭ
15:20-15:40
Зүрх судасны сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиг хандлага (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Н.Баасанжаргал, Сувилахуйн албаны арга зүйч, УГТЭ