Skip to content

Зүрх судасны үндэсний конференци 2022.09.23 - 09.25

2022.09.25 Ням гараг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
09:30
Бүртгэл

Хурлын 9-р хэсэг 
Европын зүрхний нийгэмлэгийн 2022 онд шинээр гарсан удирдамжууд
Хурлын модератор: Н.Баясгалан, АУ-ы магистр, Зүрх судлалын тэнхимийн ахлах багш, АШУҮИС Г.Мижидсүрэн, АУ-ы магистр, Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
10:00
Ховдлын хэм алдагдал ба зүрхний гэнэтийн нас баралт (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Т.Гэрэлмаа, Зүрхний хэм судлалын төвийн их эмч, УГТЭ
10:20
Зүрхний бус мэс засал хийлгэж буй өвчтөнүүдийн зүрх судасны эмгэгийн үнэлгээ, менежмент (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Д.Еркежан, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
10:40
Кардио-Онколог (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ж.Батчимэг, АУ-ы магистр, Мөнгөн Гүүр эмнэлгийн зүрх судасны их эмч
11:00
Уушгины артерийн гипертензи (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Б.Анаргүл, Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн зүрх судасны эмч
11:20
Завсарлага (5 мин)

Хурлын 10-р хэсэг
Монгол дахь шинэ удирдамжууд болон стандартууд

Хурлын модератор: Д.Сэржээ, АШУ-ы доктор, Профессор
Ч.Төвжаргал, АУ-ы доктор, Зүрх судасны мэс заслын тасгийн эрхлэгч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
11:25
Зүрхний хавлагын эмгэг (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Л.Аръяасүрэн, ЗСТ-ийн эрхлэгч, УГТЭ
11:45
Зүрхний суулгац эмчилгээний арга, стандарт (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Х.Мөнгөн-Өлзий, FAPSC, FJCS, ЗХСТ эрхлэгч, УГТЭ
12:05
Цээжний хөндийн нээлттэй мэс заслын үеийн сэргээн засах эмчилгээний эмнэлзүйн зааврын төсөл (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Энхжин, Сэргээн засах төвийн их эмч, УГТЭ
12:25
Орон нутаг, дүүргийн эмнэлгүүд дэх АГ, ЗАД-ын удирдамжийн даган мөрдөлт (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ц.Пунсалдулам, ЗСҮТ

Хурлын 11-р хэсэг
ESC Congress 2022-т хэлэлцэгдсэн онцлох асуудал 

Хурлын модератор: Д.Мөнгөнчимэг, FESC, FJCS, МЗСЭНН тэргүүн, ЗСҮТ-ийн дарга
Ц.Цолмон, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
12:45
ESC Congress 2022-т хэлэлцэгдсэн онцлох асуудал (Асуулт & Хариулт)
Н.Төгөлдөр, Зүрхний мэс заслын тасгийн эмч, УГТЭ Б.Батсүрэн, Зүрхний мэс заслын тасгийн эмч, УГТЭ Н.Наранцацрал, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
13:45
Шилдэг илтгэл болон шилдэг илтгэгч шалгаруулах ёслол
Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэг