Skip to content

2022.09.24 Бямба гараг

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
08:30-09:00
Бүртгэл

Хурлын 5-р хэсэг 
Зүрх судасны эмгэгүүдийн цочмог үеийн менежмент
Хурлын модератор: Ц.Ганбат, Эрчимт эмчилгээний тасгийн зөвлөх эмч, УНТЭ
О.Янжив, Яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн эрхлэгч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
09:00
Яаралтай тусламжийн тасагт цээжний цочмог өвдөлтийн үеийн ялган оношилгоо ба менежмент (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Б.Очирбат, Яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн эмч, УГТЭ
09:20
Зүрхний эрчимт эмчилгээ: цус хөдлөлзүйн үнэлгээ (Асуулт & Хариулт 10 мин)
О.Мөнхбат, Эрчимт эмчилгээний нэгдсэн тасгийн эмч, УГТЭ
09:40
Инотроп дэмжлэгтэй өвчтөнийг хэрхэн уух эмэнд шилжүүлэх вэ? (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Анхцэцэг, Эрчимт эмчилгээний нэгдсэн тасгийн эмч, УГТЭ
10:00
Зүрхний шокийг ялган оношлоход ЭхоКГ-ийн үүрэг? (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Л.Пүрэвжаргал, АУ-ы магистр, Зүрх судасны эмч, УХТЭ
10:20
Хавдрын хими эмчилгээний үеийн зүрх судасны эмчийн хяналт, менежмент (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Оюунханд, Интермед эмнэлгийн зүрх судасны эмч
10:40
Хордлогын шалтгаант зүрхний цочмог дутагдал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Б.Оюунханд, Интермед эмнэлгийн зүрх судасны эмч
10:40
Хордлогын шалтгаант зүрхний цочмог дутагдал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Х.Надмид, УХТЭ-ийн дотор судлалын резидент эмч
11:00
Завсарлага (5 мин)

Хурлын 6-р хэсэг
Зүрхний хэм алдагдал
Хурлын модератор: Х.Мөнгөн-Өлзий, FAPSC, FJCS, ЗХСТ эрхлэгч, УГТЭ
Л.Эрдэнэхүү, АУ-ы магистр, Зүрх судлалын тасгийн эрхлэгч, УХТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
11:05
Хүүхдүүдэд болон гэр бүл дунд тохиолддог зүрхний удамшлын эмгэгүүд (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Dominic Abrams., MRCP, MBA, Inherited Cardiac Arrhythmia Program, Boston Children’s Hospital, USA
11:30
Криптогенийн ТЦХХ-ын үед Монголд харвалтын нэгж хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Г.Байгалмаа, АУ-ы магистр, МУ-н тэргүүлэх зэргийн эмч, Харвалтын тасгийн эрхлэгч, УГТЭ
11:50
Монголд зүрхний хэм алдалтын эсрэг эмэн эмчилгээнд тулгарч байгаа зарим асуудал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ц.Саруул, Зүрхний хэм судлалын төвийн их эмч, УГТЭ
12:10
Кардиогенетикийн асуудлууд (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Х.Мөнгөн-Өлзий, FAPSC, FJCS, Зүрхний хэм судлалын төвийн эрхлэгч, УГТЭ
12:30
Өргөн бүрдэлт тахикардийн оношилгоо эмчилгээний зарим асуудал (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Е.Досжан, Зүрхний хэм судлалын төвийн их эмч, УГТЭ
12:50
Тосгуурын жирвэгнээн илрүүлэг (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Moti Haim, Soroka Medical Center, Israel
13:15
Завсарлага (15 мин)

Хурлын 7-р хэсэг
Титэм судасны эмгэг
Хурлын модератор: Д.Мөнгөнчимэг, FESC, FJCS, МЗСЭНН тэргүүн, ЗСҮТ-ийн дарга
Х.Батмягмар, АУ-ы доктор, Интермед эмнэлгийн зүрх судасны тасгийн эрхлэгч, УНТЭ-ийн
Зүрхний төвийн зөвлөх эмч

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
13:30
Титмийн цочмог хам шинжийн үеийн антиагрегант эмчилгээний хэрэглээ (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Jack Wei Chieh Tan., FAMS, FESC, FACC, MBA, National Heart Centre Singapore
13:55
Зүрхний титэм судасны эмгэгийн үед эмийн сэдээлттэй зүрхний хэт авиан шинжилгээний ач холбогдол (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Ч.Гэрэлтуяа, АУ-ы магистр, Интермед эмнэлгийн зүрх судлалын тасгийн эмч
14:15
УХТЭ-т зүрхний цочмог шигдээсийн үед яаралтай журмаар титэм судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээ хийсэн үр дүн (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Х.Дашдэмбэрэл, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УХТЭ
14:35
Тодорхой болно (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Rémy Pilière., Medical and Surgical Centers Ambroise Pare, Hartmann
15:00
Нас баралт өндөртэй, өвөрмөц хэлбрийн ( aVR өргөгдсөн) Зүрхний шигдээсний эмнэл зүйн онцлог, Эмнэлэг доторх нас баралтыг бусад хэлбэрийн зүрхний шигдээстэй харьцуулан судалсан нь (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Г.Мөнхтулга, Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, УГТЭ
15:20
Никорил – титмийн архаг хам шинжийн эмчилгээнд
Спонсор байгууллагын лекц, Ач-Үр ХХК
15:35
Завсарлага (15 мин)

Хурлын 8-р хэсэг
Зүрхний хавхлагын эмгэг
Хурлын модератор: Л.Аръяасүрэн, Зүрх судлалын тасгийн эрхлэгч, УГТЭ
Г.Мөнхтулга, Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, УГТЭ

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
15:40
Mn cardio дахь хавхлагын эмгэгтэй өвчтөнүүдийн статистик мэдээлэл, хяналтын үр дүнгийн талаарх судалгаа (Асуулт & Хариулт 10 мин)
О.Мөнхсувд, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
16:00
Механик хавхлага суулгасан өвчтөнүүдэд варфарин эмчилгээтэй холбоотой үүссэн онцлох асуудлууд, варфарины хяналтын судалгаа (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Г.Мөнхтулга, Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, УГТЭ
16:20
Гол судасны хүндэвтэр зэргийн нарийсал – оношилгоо ба тавилан (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Jeroen Bax, MD, PhD, FESC, FACC, Leiden University Medical Center
16:45
Халдварт эндокардитын тохиолдлууд (Асуулт & Хариулт 10 мин)
Л.Аръяасүрэн, Зүрх судлалын тасгийн эрхлэгч, УГТЭ
17:05
TAVR ажилбарын дараах зүрхний гэмтлийн эргэн сэргэлт (Асуулт & Хариулт 10 мин)
М.Ринченханд, PhD Candidate, Leiden University Medical Center
Хоёр дахь өдрийн хаалт