Хөтөлбөр

Зүрх судасны үндэсний конференци 2022.05.23-25
Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
08:30-09:00
Бүртгэл
09:00-09:05
Нээлтийн үйл ажиллагаа
Д.Мөнгөнчимэг
ЗСҮК 2022 та бүхэнд юу бэлдсэн бэ?
Д.Батнаран, Зүрхний хэм судлалын төвийн их эмч, УГТЭ
Зочин илтгэл
Narula Jagat, JACC

I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
09:40
Дислипидемийн эрсдэлийг бууруулахад гарсан сүүлийн үеийн эмнэлзүйн дэвшлүүд
С.Оргил, Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Чихрийн шижин хэв шинж 2 нь зүрх судасны эмгэгийн засч болох эрсдэлт хүчин зүйл
Монгол дахь ЗСӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалт ба хөдлөл зүй.
Д.Нарантуяа, Зүрхний шигдээсийн тасгийн зөвлөх эмч, УГТЭ
ЗСӨ-с урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн НЭМ-н сүүлийн үеийн арга хэмжээ болон ирээдүйн чиг хандлага
Д.Баярболд (?)
ЗСӨ-ий урьдчилан сэргийлэлт, ирээдүйн чиг хандлага
Д.Мөнгөнчимэг, ЗСҮТ-ийн дарга, ЗСЭН-ийн тэргүүн
Спонсор байгууллагын лекц

I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
11:00
Улаанбаатар хотын хүн амын дундах артерийн гипертензийн тархалт, түүнд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлс. АГ-ийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадал
Б.Бурмаа, АШУҮИС
Хяналтгүй цусны даралт ихсэлтэнд хүргэж буй гол хүчин зүйлс
Н.Байгалмаа, Зүрх судлалын тасгийн зөвлөх эмч, УГТЭ
ЗСӨ-с сэргийлэхэд артерийн гипертензийн менежментэд гарсан дэвшлүүд
Koji Hasegawa., Kyoto Medical Center
Артерийн гипертентензийг хиймэл оюун ухаанаар хянах, менежмент хийх ирээдүйн боломжууд
12:30
Спонсор байгууллагын лекц

I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
12:45
Зүрхний дутагдлын эрт илрүүлэг: зүрхний дутагдлын өвчлөл тархалтыг бууруулах боломж
Х.Чингэрэл, АШУҮИС
Зүрхний дутагдлын бүртгэл судалгаа – Менежментийг сайжруулах үнэ цэнтэй хэрэглэгдэхүүн
Ө.Ганчимэг, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
Зүрхний MRI шинжилгээний ач холбогдол: Суурь шалтгааныг илрүүлэх нь
В.Бямбасүрэн, АШУҮИС
Зүрхний дутагдлын хяналт: Бидэнд тулгардаг сорилтууд
Ц.Одгэрэл, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ
Давшингуй хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдал: Бид хэрхэн менежментийг шинэ түвшинд хүргэх вэ?
Ц.Цолмон, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ

I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
Хүүхдүүдэд зүрхний цахилгаан бичлэгт суурилан зүрхний эмгэгийн илрүүлэг хийх хэр үр дүнтэй вэ?
Баярмаа, УГТЭ
Зүрхний төрөлхийн гажигтай насанд хүрэгчдэд зүрхний дутагдлын улмаас эмнэлэгт давтан хэвтэлтийн эрсдэлт хүчин зүйлс.
Нуржанар, УГТЭ
Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн бүртгэл, судалгаа
Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг
TBA
Ж.Бат-Ундрах, ЭХЭМҮТ
Atrial Septal defect : from diagnosis to treatment – Marie Lannelongue Hospital experience
Sébastien Hascoët, Hospital Marie Lannelongue, France
Ховдол тосгуурын нэгдсэн сувгийг бүрэн зассан үр дүн
В.Ганбат, УГТЭ

Хурлын II-р хэсэг
Артерийн гипертензи 

Хурлын дарга: 

Хурлын III-р хэсэг
Зүрхний дутагдал 

Хурлын дарга: 

Хурлын I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир

Хурлын IV-р хэсэг
Зүрхний төрөлхийн гажиг

Хурлын дарга: Б.Нандинцэцэг