Skip to content

БИДНИЙ ТУХАЙ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Өндөр ур чадвартай мэргэжилтэнүүдийг бэлтгэх улмаар Монгол улсын иргэн Эрүүл мэндийн чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээг эх орондоо хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэх

 

Гишүүнээр бүртгүүлэх

Whatever your area of expertise or place of work, you can access more.
More science, more networking, more education.